KRAJINA.CZ

Search

Liší se chování stejných druhů ptáků na různých kontinentech?

Ptáci v Latinské Americe se nechovají stejně při útěku před predátory, jako ti v Evropě.

Vědci z České zemědělské univerzity, z Fakulty životního prostředí, analyzovali útěkovou vzdálenost několika desítek druhů ptáků v 19 městech Latinské Ameriky a porovnali ji s chováním stejných druhů ptáků v Evropě. Narozdíl od Evropy byla útěková vzdálenost kratší v parcích a delší na hřbitovech. Dále se zkracovala se zvyšující se hustotou zalidnění a zástavbou. V městských a příměstských oblastech byla delší, než v městských oblastech. Ve výsledku se ukazuje, že existuje závislost útěkové vzdálenosti a geografické oblasti, která musí být brána v potaz v případě uplatňování ochranných opatření.

Celý článek je k dispozici v časopise Journal Science of The Total Environment.

© KRAJINA.CZ | 2022