KRAJINA.CZ

Search

Nová šance pro zničenou přírodu či města?

EU představuje nový balíček o ochraně přírody a snižování používání pesticidů. Týká se suchozemských a vodních ekosystémů, ale i života ve městě.

Nové nařízení EU, které vychází z Green Dealu, se má popasovat nejen se suchozemskými a vodními ekosystémy, ale i se zelenými plochami ve městech. Součástí balíčku je i nařízení týkající se snížení používání pesticidů a rizik s nimi spojenými do roku 2030 o 50 %. Celkově se jedná o poměrně široké pojetí problematiky, v historii EU i světovém kontextu o první právní předpis svého druhu. V ČR bude mít jeho používání komplikace ve formě stavebního zákona, rozhodovat budou spíše orgány územního plánování a stavební úřady, namísto orgánů ochrany životního prostředí. Ale i zaměstnanci těchto úřadů žijí ve městech, jichž se nařízení týká a jistě si včas uvědomí, že zelené plochy a porosty stromů jsou základními prvky městské zelené infrastruktury a přinášejí obyvatelům měst, obcí a předměstí ekologické, sociální a ekonomické výhody. Více zde.

© KRAJINA.CZ | 2022