KRAJINA.CZ

Search

Výzkum vlivu železa v kořenových čistírnách v prestižním výběru

Výsledek spolupráce Aarhus University s katedrou aplikované ekologie FŽP

Článek autorů Shubiao Wu, Jana Vymazala a Hanse Brixe z roku 2019 nazvaný Critical Review: Biogeochemical Networking of Iron in Constructed Wetlands for Wastewater Treatment v časopise Environmental Science & Technology získal mimořádnou pozornost a byl zařazen mezi evropské Top Cited Articles Published 2018 – 2020 v kategorii Water Treatment. Jedná se o výsledek spolupráce odborníků z dánské Aarhus University s katedrou aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze. Gratulujeme!

© KRAJINA.CZ | 2022