KRAJINA.CZ

Search

Analýza sucha 2018-2019 vzbudila mimořádnou pozornost médií

Extrémní sucha přibudou s produkcí emisí (aktuální publikace v Scientific Reports)

Extrémní sucha budou ve střední Evropě až sedmkrát častější, pokud výrazně poroste produkce skleníkových plynů 

Vědecký tým z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a Helmholtz centra pro životní prostředí (UFZ) v německém Lipsku zkoumal charakteristiky sucha v letech 2018–2019 s využitím dlouhodobých údajů o klimatu z let 1766 až 2019. Jednalo se o dvě ze tří vůbec nejteplejších letních sezon, které kdy lidé naměřili. Vážným suchem byla zasažena více než polovina střední Evropy, což z něj činí největší dvouleté sucho ve více než 250leté historii. Studie publikovaná v časopise Scientific Reports očekává, že četnost závažných dvouletých období sucha do konce století několikanásobně vzroste. “Zastavíme-li emise skleníkových plynů, klimatické modely předpokládají, že počet těchto období bude v druhé půlce století až o 90 % nižší než při výrazném růstu koncentrací skleníkových plynů,” uvedl jeden z autorů Martin Hanel.
Publikace byla aktivně propagována jako “Nature Research Highlight”.

Studie vzbudila mimořádnou mezinárodní pozornost médií (výběr):

Citace: 
Hari, V., Rakovec, O., Markonis, Y., Hanel, M., & Kumar, R. (2020). Increased future occurrences of the exceptional 2018–2019 Central European drought under global warming. Scientific Reports, 10(1), 1-10. http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-68872-9

© KRAJINA.CZ | 2022