KRAJINA.CZ

Search

Čekají nás inovace v zemědělství?

Koncepce výzkumu navazuje na evropskou Zelenou dohodu a evropskou strategii Od zemědělce ke spotřebiteli. Do inovací věnuje Ministerstvo zemědělství 15 miliard korun v následujících 10 letech.

Ministerstvo zemědělství doufá, že ano. V následujících deseti letech má v plánu věnovat patnáct miliard korun do oblastí ekologického zemědělství a inovací v důsledku globálních změn v biosféře. Cílové skupiny, které se řešením problémů budou zabývat, jsou výzkumné ústavy, univerzity i soukromé společnosti. Věnovat se mají minimalizaci používání hnojiv, antibiotik nebo digitalizaci v zemědělství. Otevírá se dokonce možnost pro projekty dlouhodobějšího charakteru, a to až na 6 let. Více zde.

© KRAJINA.CZ | 2022