KRAJINA.CZ

Search

Experiment s biouhlem zaujal česká média

Biouhel má napomoci sazenicím při rekultivacích

Za pozornosti českých médií začaly na Mostecku experimenty s biouhlem. Ten má napomoci mladým sazenicím překonat extrémní podmínky, především sucho. Studentky FŽP, podpořené z dotačního programu Vršanské uhelné, vysadily na 800 sazenic ošetřených biouhlem, jejichž vitalita bude stejně jako řada pedologických vlastností porovnávána s okolními právě zakládanými porosty v rámci lesnické rekultivace. Současně se rozbíhají práce i na dalších studijních plochách lomu Vršany – budoucí orné půdě, trvalých travních porostech i specifických plochách s příměsí popílků z hnědouhelné elektrárny Počerady.

Projekt v médiích:
ČT24 (čas 1:47:40)
ČTK
Seznam Zprávy
Chomutovský deník
O energetice
E-Teplicko
Homer live


© KRAJINA.CZ | 2022