KRAJINA.CZ

Search

Krajina bez sýčků

Sýčkové mizí z české krajiny.

Intenzivní hospodaření a přístup ke krajině jako celku způsobila, že se z několika (desítek) tisíc párů sýčků snížila populace na pouhých sedmdesát. Vedle samotné krajiny hraje roli i používání pesticidů nebo auta na silnicích, nesvědčí jim však ani krajina, která je příliš upravená. Změnit jeho nešťastný osud se snaží projekt Zachraňme sýčka od AOPK.

© KRAJINA.CZ | 2022