KRAJINA.CZ

Search

Krajinu potřebujeme obnovovat, nejen chránit

V současné době umíme přírodu chránit, ale děláme málo pro její obnovu. S tím by měl pomoct nařízení EU na obnovu přírody do roku 2030.

Návrh Evropské unie na obnovu přírody do roku 2030 vyvolal vášně mezi europoslanci. Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí zdůrazňuje potřebu řešit stav krajiny bez ohledu na klimatické změny, i bez něj je potřeba opatření urgentní. V plánu je obnova pětiny suchozemských a vodních ploch, a zastavení vymírání opylovačů nebo výsadba tří miliard stromů. V současné době umíme přírodu chránit, ale děláme málo pro její obnovu. S tím souvisí potřeba jejího rozčleňování, v důsledku čehož bude schopna lépa zadržovat vodu nebo zabraňovat erozi půdy.

© KRAJINA.CZ | 2022