KRAJINA.CZ

Search

Chybějící struktury pro adaptaci

Chybějící struktura je společná krajině, příměstským oblastem i městům.

Navenek se sice úhrn srážek příliš nemění, ale s oteplováním klimatu dochází k vyššímu výparu a tak je zapotřebí se adaptovat a nacházet řešení. V zemědělské krajině, ale i v okolí měst, mnohdy i v městech samotných, je zapotřebí více strukturovat okolí. V krajině to je omezení velikosti polí, což pomůže nejen se zadržováním vody ve vzniklých mezích, ale i v boji proti větrné a vodní erozi a podpoří to biodiverzitu. Je však důležité si uvědomit, že vůdčí roli zaujímají velcí zemědělci a jiné, než ekonomické benefity nenacházejí zatímpřilišnou podporu, navíc, Česká republika je např. ohledně obilovin soběstačná a není zapotřebí zintenzivňovat zemědělství v této oblasti. V příměstských a městských oblastech je také potřeba jednat, aby dešťové srážky nebyly odváděny pryč z města, ale zasakovány a pomáhaly zlepšovat stav půdy a přilehlé krajiny. Je důležité rušit meliorace a vracet vodu tam, kam patří, nebo spíš kde původně byla.

© KRAJINA.CZ | 2022