KRAJINA.CZ

Search

PESTRÁ KRAJINA 2020 ocenila šest farmářů

ASZ ČR vyhlásila výsledky třetího ročníku programu Pestrá krajina

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) 3. února 2021 vyhlásila výsledky třetího ročníku svého programu Pestrá krajina a představila veřejnosti šestici oceněných v průběhu stejnojmenné online konference v nové aule ČZU. Akci, na které tradičně participuje také FŽP, moderovala bývalá ministryně zemědělství Milena Vicenová. 

Účastníci programu Pestrá krajina 2020 jsou ukázkovým příkladem toho, že promyšleně realizovat na svých farmách a v jejich okolí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou a dělat mnoho dalších opatření není otázkou velikosti obhospodařované výměry ani zaměření daného hospodářství.

Oceněnými farmáři jsou: 
Ofčí statek Brníčko
Rodinná farma Placandů z Křenovic
Rodina Petra Sýse ze Statku Novotinky
Levandulový statek Bezděkov v čele s Lukášem Drlíkem a jeho blízkými
Farma Marka Daňhela z Albrechtic
Farma Jiřího Netíka z Dobrého z podhůří Orlických hor

Gratulujeme!


© KRAJINA.CZ | 2022