KRAJINA.CZ

Search

Pomalu regenerujeme zemědělství

Regenerativnímu zemědělství se začíná věnovat stále více zemědělců. Jaké to přináší výhody?

Regenerativní zemědělství je zemědělský přístup, který se snaží obnovit a zlepšit zdraví půdy, biodiverzitu a kvalitu života rostlin a zvířat. Klíčové prvky zahrnují minimalizaci chemikálií, udržení a zlepšování půdní biologie, respektování zdraví a blahobytu zvířat, udržení rovnováhy vodního cyklu a podporování biodiverzity. Oproti konvenčnímu zemědělství, které se zaměřuje na vysoké výnosy a často využívá agresivní chemikálie, se regenerativní zemědělství snaží využívat přirozené procesy a cykly k udržení půdního a ekologického zdraví. Tento přístup může přinést prospěch jak pro zemědělské ekosystémy, tak pro celou společnost, například zlepšením kvality potravin a odolnosti ekosystémů vůči klimatickým změnám a erozi půdy. Regenerativní zemědělství může přispět i k dekarbonizaci snížením emisí skleníkových plynů, zvýšenou schopností půdy ukládat uhlík a snížením množství paliv potřebných pro výrobu chemických hnojiv a pesticidů. Tyto faktory pomáhají snižovat emise a zvyšovat výnosy, což dává regenerativnímu zemědělství důležitou roli v dekarbonizaci.

© KRAJINA.CZ | 2022