KRAJINA.CZ

Search

Půda by mohla nahradit plánované nádrže

Půdě chybí statková hnojiva, která se do ní oproti minulosti už nevracejí a organické složky tak ubývá. Potenciálně je ale schopna díky organické složce zadržet tolik vody, že by nahradila plánované vodní nádrže.

Země, jako půda, je součást planety Země, která je zásadní pro lidské přežití. Profesor Komárek z FŽP ČZU se půdě věnuje už přes dvacet let a aktuálně se zabývá tím, jak do půdy vrátit organickou složku. Půdě chybí statková hnojiva, která se do ní oproti minulosti už nevracejí a organické složky tak ubývá. Potenciálně je ale schopna díky organické složce zadržet tolik vody, že by nahradila plánované vodní nádrže. ve dvou týmech ze čtyř, které má na starosti, se snaží vracet do půdy kaly, které projdou úpravou, kompostováním nebo pyrolýzou, a zkoumat potenciální rizika spojená s aplikací. V dalším projektu se snaží pomocí nanočástic železa, které fungují jako sorbent, odstraňovat kontaminující látky, např. kovy a metaloidy. Nedostatek organické složky ale není jediným problémem, zhoršuje se i intenzivní půdní eroze a ve výsledku tak dochází k degradaci půdy.

© KRAJINA.CZ | 2022