KRAJINA.CZ

Search

Půda, která vzniká zalesněním zemědělské plochy

Zalesňování zlepšuje kvalitu zemědělské půdy.

Přeměna lesní půdy na zemědělskou byla v literatuře již dostatečné popsána, popis opačného procesu ale chyběl. Ze studie provedené vědci FŽP ČZU, LDF Mendelovy univerzity a Výzkumným ústavem lesního hospodářství plyne, že zalesňování zlepšuje kvalitu zemědělské půdy. Hlavním cílem jejich práce bylo zjistit, jak rychle se projevuje zalesnění na vlastnostech dřívější orné půdy z hlediska tvorby vodostabilních půdních agregátů. Již po 24 letech je tato půda hodnotná, z pohledu výzkumu za tuto dobu došlo k tvorbě velmi kvalitních vodostabilních půd vlivem lesního porostu.

© KRAJINA.CZ | 2022