KRAJINA.CZ

Search

Šetrně k přírodě, bez ztráty výnosu

Vytvořením prostoru pro živočichy vyloučením špatně obdělávatelných lokalit nedochází ke snížení výnosu, naopak se zvýší biodiverzita!

Z výsledků desetileté studie, která probíhala ve městě Hillesden ve Velké Británii plyne, že vytvořením prostoru (nejen) pro živočichy důležité pro zemědělskou produkci, se zvyšuje biologická rozmanitost, a zároveň produkce zůstává stejná nebo se dokonce zvyšuje. Stanoviště, která byla zvolena, jsou totiž místa, která se zemědělcům špatně obdělávala. Celá studie je k dispozici veřejně v Journal Of Applied Ecology, shrnutí studie je k dispozici zde.

© KRAJINA.CZ | 2022