KRAJINA.CZ

Search

Zemědělství na úrovni

Jak si vedeme na poli regenerativního zemědělství?

Regenerativní zemědělství spočívá v porozumění ekologickým a biologickým vztahům, které v přírodě existují a dlouhodobě fungují. Systematická podpora tohoto typu zemědělství v ČR aktuálně neexistuje, přesto někteří jednotlivci jeho principy používají v praxi. Jedná se o minimální narušování půdy a její neustálé pokrytí, což vede k přítomnosti živých kořenů v půdě v průběhu celého roku, zvyšuje biodiverzitu a nejlépe (pro klima) funguje, pokud se na stejné půdě chovají v čase i hospodářská zvířata. Nadace Partnerství vydala k tématu studii, Ministerstvo zemědělství na svém webu vysvětluje a vydává příručku zatím jen k uhlíkovému zemědělství, kterému se plánuje nadále věnovat formou výzkumu, vývoje a inovací.

© KRAJINA.CZ | 2022