KRAJINA.CZ

Krajina a život v ní. Odborně a aktuálně.

Cílem portálu Krajina.cz je: 

Přinášet nejširší veřejnosti odborné (tedy podložené) a aktuální informace o krajině v regionálním měřítku, ale v globálních souvislostech

Proč?

Téma krajiny bude jedním z klíčových v souvislosti s nadcházející klimatickou změnou a snahou řešit její dopady.

Je třeba sdružit, zpřehlednit, ověřit a dát do souvislostí informace z různých oblastí, které se v krajině potkávají: zemědělství, lesnictví, ochrana přírody, energetika, legislativa, dotační politika…

Příběhy a příklady táhnout – chceme dát prostor příkladům  dobré praxe a prezentovat zajímavé  projekty či události

Jak?

Portál byl založen odborníky z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.

Vkládáme vlastní příspěvky, ale zároveň přebíráme jakékoliv ostatní informace, které se tématu týkají. Chceme, aby byl portál aktuální a obsahoval všechny důležité zprávy.

Portál je otevřenou platformou a externí příspěvky jsou vítány. Nabízíme prostor pro Vaše odborné názory a komentáře. Návrhy Vašich příspěvků nebo témat, kterým bychom se mohli věnovat můžete zasílat na e-mail, případně nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

Zpráva
Nikola Jelínek

Jako na pláži, ale ve střední Evropě

Na pískovně Marokánka probíhá už po několik let rekultivace. Aktuálně je zalesňována, ale podle přírodovědců se jedná o cenný biotop sám o sobě, a zalesňování může uškodit na písek vázaným ohroženým druhům živočichů.

Číst více

Odborný článek
Nikola Jelínek

Agrolesnictví ve stínu adaptačních opatření

Mechanizovanému zemědělství tak, jak je aktuálně v ČR nastavené, tyto systémy nemohou konkurovat, ale opětovné zavedení agrolesnických systémů v klimatickém pásu má význam právě v souběhu produkčních a environmentálních funkcí krajiny.

Číst více

© KRAJINA.CZ | 2022