KRAJINA.CZ

Search

Zpráva

Zpráva
Nikola Jelínek

Vznikla nová komise pro sucho

Nová komise pro sucho je mezirezortní, o svou funkci se zde dělí ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí. V krajích bude moct rozhodovat o nakládání s vodou. Svolána bude, pokud bude vyhlášen stav nedostatku vody ve více krajích nebo pokud o to požádá předseda krajské komise pro sucho. Více v tiskové zprávě MZe.

Zpráva
Nikola Jelínek

Čekají nás inovace v zemědělství?

Koncepce výzkumu navazuje na evropskou Zelenou dohodu a evropskou strategii Od zemědělce ke spotřebiteli. Do inovací věnuje Ministerstvo zemědělství 15 miliard korun v následujících 10 letech.

Číst více

© KRAJINA.CZ | 2022