KRAJINA.CZ

Search

Voda v krajině

Zpráva
Nikola Jelínek

Vznikla nová komise pro sucho

Nová komise pro sucho je mezirezortní, o svou funkci se zde dělí ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí. V krajích bude moct rozhodovat o nakládání s vodou. Svolána bude, pokud bude vyhlášen stav nedostatku vody ve více krajích nebo pokud o to požádá předseda krajské komise pro sucho. Více v tiskové zprávě MZe.

© KRAJINA.CZ | 2022